پرسشنامه رضایت مشتری

نام و نام خانوادگی:
میزان تحصیلات:
  • 1- نظر شما درباره محصولات شرکت پالای پولاد چیست؟

  • 2- آیا با شرکت پالای پولاد آشنایی دارید؟

انتقاد و پیشنهاد
کد امنیتی :