واحد بازرگانی داخلی

واحد بازرگانی داخلی

بازرگانی داخلی با توجه به گستره فعالیت با بهره گیری از متخصصین و کارشناسان خبره این بخش با ایجاد شبکه گسترده توزیع پروفیل های با استاندارد اروپایی و با ایجاد دپوی مناسب کالا در انبار تهران در جایگاهی است که می تواند ادعا کند یکی از بالاترین سطح موجودی کالاهای فوق را دارا میباشد و این قابلیت را نیز دارد که پاسخگوی نیاز وسیعی از مشتریان خود را در سطح کشور تامین نماید.